Naše služby

TK Holter - ambulantní měření arteriálního krevního tlaku po dobu 24 hodin

 • jedná se o ambulantní vyšetření, na které je třeba se předem objednat s doporučením od lékaře
 • měření krevního tlaku je prováděno po 30 minutách přes den a 60 po minutách v noci
 • indikace: syndrom bílého pláště, posouzení terapie hypertenze, prokázaní hypertenze

EKG Holter - ambulantní 24 hodinové monitorování srdeční činnosti

 • jde rovněž o ambulantní vyšetření, nutno se předem objednat s doporučením od lékaře
 • zaznamenání srdečního rytmu
 • indikace: pocity bušení, poruchy srdečního rytmu, poruchy vědomí

Echokardiografické vyšetření srdce – neinvazivní vyšetření srdce

 • ultrazvukové vyšetření srdce v klidovém stavu, posouzení funkce srdce, zobrazení a zhodnocení srdečních struktur (chlopní, endokard, myokard, perikard), měření hemodynamických parametrů
 • indikace: dušnost nejasné etiologie, bolestí na hrudi, stav po operacích srdce, pravidelné sledování pacientů s chlopenní vadou
 • nutno se předem objednat s doporučením od lékaře
phil-affiniti

Elektrokardiograf - 12 svodový záznam srdeční činnosti

 • aktuální záznam srdeční činnosti
 • indikace: předoperační vyšetření, záznam srdeční činnosti a její hodnocení není nutno se objednávat

Zátěžové vyšetření srdce - k potvrzení či vyloučení srdeční ischémie

 • objednáváme pacienty až po předchozím vyšetření u nás
 • k potvrzení či vyloučení přítomnosti koronární nemoci
Zátěžová ergometrie

Zátěžová scintigrafie myokardu - koronární perfuze v kombinaci se zátěží

 • objednáváme pacienty až po předchozím vyšetření u nás
 • podrobnější vyšetření stavu srdečních cév (ateroskleróza)

Trans-telefonická monitorace EKG - neinvazní metoda

 • Jedná se o dlouhodobou monitoraci srdeční činnosti (4 týdny), epizodním záznamníkem, který je zapůjčen v naší ambulanci pacientovi domů, po předchozím vyšetření v naší ambulanci.
 • od 1.3.2022 nově poskytujeme službu kontinuální EKG monitorace srdeční činnosti na 7 až 21 dní.
 • nově také EKG monitoruje na 7 dnů a 3 týdny.
 • Indikace: Palpitace (bušení), které trvají krátce, bez možnosti záchytu poruchy srdečního rytmu na klidovém 12-svodovém EKG nebo na EKG Holtru (24 hodin). Pacienti po mozkových příhodách k vyloučení nebo potvrzení případné srdeční arytmie.
Epizodní záznamník getemed
kontinuální záznamník Faros