Naše služby

TK Holter - ambulantní měření arteriálního krevního tlaku po dobu 24 hodin

 • jedná se o ambulantní vyšetření, na které je třeba se předem objednat s doporučením od lékaře
 • měření krevního tlaku je prováděno po 30 minutách přes den a 60 po minutách v noci
 • indikace: syndrom bílého pláště, posouzení terapie hypertenze, prokázaní hypertenze

EKG Holter - ambulantní 24 hodinové monitorování srdeční činnosti

 • jde rovněž o ambulantní vyšetření, nutno se předem objednat s doporučením od lékaře
 • zaznamenání srdečního rytmu
 • indikace: pocity bušení, poruchy srdečního rytmu, poruchy vědomí

Echokardiografické vyšetření srdce – neinvazivní vyšetření srdce

 • ultrazvukové vyšetření srdce v klidovém stavu, posouzení funkce srdce, zobrazení a zhodnocení srdečních struktur (chlopní, endokard, myokard, perikard), měření hemodynamických parametrů
 • indikace: dušnost nejasné etiologie, bolestí na hrudi, stav po operacích srdce, pravidelné sledování pacientů s chlopenní vadou
 • nutno se předem objednat s doporučením od lékaře
 • od 1.10.2023 poskytujeme pro klienty zdravotních pojišťoven 211,205,201,207 možnost vyšeření kontrastní echokardiografie. Indikace: pacienti po mozkových příhodách, vrozené nebo získané srdeční vady …. Je nutné doporučení od odesílajícího lékeře. Není vyžadována žádná příprava před vyšetřením.
phil-affiniti

Elektrokardiograf - 12 svodový záznam srdeční činnosti

 • aktuální záznam srdeční činnosti
 • indikace: předoperační vyšetření, záznam srdeční činnosti a její hodnocení není nutno se objednávat

Zátěžové vyšetření srdce - k potvrzení či vyloučení srdeční ischémie

 • objednáváme pacienty až po předchozím vyšetření u nás
 • k potvrzení či vyloučení přítomnosti koronární nemoci
Zátěžová ergometrie

Zátěžová scintigrafie myokardu - koronární perfuze v kombinaci se zátěží

 • objednáváme pacienty až po předchozím vyšetření u nás
 • podrobnější vyšetření stavu srdečních cév (ateroskleróza)

Trans-telefonická monitorace EKG - neinvazní metoda

 • Jedná se o dlouhodobou monitoraci srdeční činnosti (4 týdny), epizodním záznamníkem, který je zapůjčen v naší ambulanci pacientovi domů, po předchozím vyšetření v naší ambulanci.
 • Indikace: symptomatické palpitace ( vnímané bušení srdce). U pacientu po mozkových příhodách. Vyšetření zvyšuje pravděpodobnost záchytu nepravidelného srdečního rytmu. Zvýšený komfort pro pacienty.
Epizodní záznamník getemed

Dlohodobé monitorování EKG záznamu 3-21 dnů

 • jedná se o kontinuální monitorování EKG záznamu po dobu, kterou požaduje odesílající lékař.
 • vyšetření se provádí malým EKG záznamníkem, který pacienty neruší při běžném životě
 • Indikace vyšetření: nejasné stavy bušení srdce, kontrolní vyšetření po léčbě arytmii, prokázaní či vyloučení arytmii po ischemických mozkových příhodách
 • k vyšetření je potřeba vždy doporučení od ošetřujícího lékaře
kontinuální záznamník Faros
Přejít nahoru